ศวพ.อำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2

วันที่​ 20 พฤศจิกายน 2561​ เวลา 07.00 น. นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้   นายสมคิด จังอินทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านโคกพระ บ้านโคกพระ หมู่ที่ 3 ต.นาป่าแซง    อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

20 พ.ย 61
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ศวพ.อำนาจเจริญ นำทีมสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ นำทีมโดย นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ออกสำรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

       

  

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

แจ้งรายชื่อห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ได้รับการรับรองแล้ว

กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ตามแผนการถ่ายโอนภารกิจ ของกรมวิชาการเกษตรงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ปุ๋ย) ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย ๒๕๑๘
ดาวน์โหลด คลิก

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 08.00 น.สร้างจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นไทย

วันนี้( 8 พฤศจิกายน 2561)เวลา 08.00 น.บริเวณหน้าเสาธงชาติ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และสวดมนต์

โดยในวันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเน้นย้ำหลักการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และทำงานเป็นทีม รวมทั้งให้ช่วยกัน ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส่วนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 วันพระบิดาฝนหลวง และวันที่ 5 ธันวาคม 2561 วันดินโลก ณ หอประชุมพญานาครินทร์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ เริ่มเวลา 07.40 น.ผู้ร่วมพิธีพร้อม บริเวณหน้าเสาธงชาติ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 07.50 น.ประธาน/ผู้กำกับการปฏิบัติเดินทางถึง พร้อมประจำจุด 08.00 น.เจ้าหน้าที่ เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ประธาน/ผู้กำกับการปฏิบัติ และผู้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย ร่วมสวดมนต์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานละประมาณ 5 นาที เสร็จกิจกรรม การแต่งกายหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติราชการ/ชุดสุภาพ-โทนสีเหลือง (ทุกวันจันทร์ ชุดข้าราชการ สวมหมวก)จำนวนบุคลากรเข้าร่วม หน่วยละ 5 -30 คน

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

อำนาจเจริญเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านนาสะอาด (ชนเผ่าภูไท) ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ที่ลานวัฒนธรรมบ้านนาสะอาด อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านนาสะอาด (ชนเผ่าภูไท) ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีคว่มเข้มแข็งเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวบนอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างสรรค์ต่อยอดการบริหารจัดการชุมชน กิจกรรมประกอบด้วย เรียนรู้ประวัติภูไท ฟังภาษาภูไท(หมู่บ้านเดียวในอำเภอเสนางคนิคม) เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ช่วงเย็น กิจกรรมพาแลงอาหารภูไท การแสดงทางวัฒนธรรมภูไท และพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว พักโฮมสเตย์ ตื่นเช้าร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ก่อนกลับแวะชม ชอปสินค้า OTOP สินค้าชุมชน โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม ผู้ใหญ่บ้านนาสะอาด และชุมชนภูไทบ้านนาสะอาด ร่วมให้การต้อนรับ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น