ติดต่อ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ

โทรศัพท์ 045525756  โทรสาร  045525757

ที่อยู่ 172 หมู่ 3 ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

https://goo.gl/maps/8Lah8QcXDhL2