Information Technology Oard4

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ตารางการเรียกบรรจุ

ตารางการเรียกบรรจุ

อีเมล พิมพ์ PDF
  new ปรับปรุงข้อมูล 20 มีนาคม 2558 

ตารางเรียกบรรจุพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4

*** หากบัญชีไม่ปรับปรุงกรุณาติดต่อ 045-210422-423 ต่อ 16

ลำดับที่ ตำแหน่ง ประกาศขึ้นบัญชี จำนวนผู้ขึ้นบัญชี  เรียกบรรจุถึงลำดับที่ บัญชีหมดอายุ
1 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7 สิงหาคม 2556 10 10 alt 7 สิงหาคม 2558
2 เจ้าพนักงานการเกษตร 7 สิงหาคม 2556 12 12       หมดบัญชี
3 นักวิทยาศาสตร์ 7 สิงหาคม 2556 17   5 alt 7 สิงหาคม 2558
4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 11 กันยายน 2556 7      หมดบัญชี
5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 11 กันยายน 2556 7  7       หมดบัญชี
6 พนักงานประจำสำนักงาน 11 กันยายน 2556 33 25 alt 11 กันยายน 2558
7 พนักงานประจำห้องทดลอง 11 กันยายน 2556 19 12 new 11 กันยายน 2558
8 นักวิชาการเกษตร 22 พฤศจิกายน 2556 105 33 new 22 พฤศจิกายน 2558
9 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมฯ 15 กรกฎาคม 2557 23 1 15 กรกฎาคม 2559
10 เจ้าหน้าที่การเกษตร 15 กรกฎาคม 2557 6   2 new 15 กรกฎาคม 2559


                                    

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2016 เวลา 13:53 น.  

คอมเมนต์คอมเมนต์ 

 
+8 # กฎ 2012-02-29 09:39
ไม่ว่าลูกจ้างชั ่วคราว จ้างเหมา หรือพนักงานราชก าร ต่างขาดความมั่น คงในชีวิต(การงา น) เมื่อเข้ามาทำงา นก็หวังทำตลอด รัฐบาลไม่คำนึงถ ึงตรงนี้ ควรให้มีการบรนจ ุเป็นลูกจ้างประ จำ เมื่อทำงานครบ 2 ปี อย่าลืมว่าประเท ศไทย เศรษฐกิจไม่เข้ม แจ็งเหมือนยุโรป หรืออเมริกา ฝร้งเด็ก 18 ปี เขาสามารถทำงานด ้วย เรียนไปด้วยช่วย ตัวเองได้ เพราะเขามีงานรอ งรับ หากผมมีอิทธิฤทธ ิ์อภินิหาร รัฐบาลที่ไม่คำน ึกถึงคนยากคนจนค ิดแต่ผลประโยชน์ พวกพ้อง จะให้ครอบครัวตร ะกูลเขาหาความสุ ขไม่ได้
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+3 # กฎ 2012-02-29 09:54
นักการเมือง ใคร และทำไม คนไหน เป็นเจ้าความคิด ยกเลิกระบบลูกจ้ างประจำ ถือว่าแย่มาก ขาดความสำนึก ขาดคุณธรรม แล้วมาร้องเย้วๆ ว่า ตัวเองดี มีคุณธรรม หากผมเป็นผู้มีอ นาจในรัฐฐะ ผมจะจัดการให้มี ลูกจ้างประจำ ใครเป็นลูกจ้างช ั่วคราว พนักงานราชการ ทำงานครบ 2 ปี บรรจุเป็นลูกจ้า งประจำ มนุษย์ต้องให้คว ามมั่นนคงในชีวิ ต เขามีครอบครัว และคนยากจนสามาร ถสร้างอนาคตตรงน ี้ได้
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # คนดี 2012-03-05 14:39
รัก สวพ. 4 นะ อยากให้ สวพ.4 เรียก เมืองอุบลฯผังมื องดีมาก ขถนนกว้างขว้าง ทลุถึงกันหมด รถไม่ติด เมืองอื่ๆ แม้เล็กๆ มีปัญหารถติด มีปัญหาแหล่งเสื ่อมโทรม ภูมิทัศน์ดีเลยห ละ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+3 # คนดี 2012-03-05 15:05
สิ่งสํกดิ์สิทธิ ต้องช่วยคนดี เชื่อว่า อภินิหารย์มีจริ ง ขอให้ช่วยคนดีๆ มีอนาคต มีความมั่นคงในช ีวิต การงาน ครอบครัว เจริญรุ่งเรือง
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+3 # กติกา 2012-06-12 14:35
อยากเป็นเจ้าหน้ ที่ธุรการ เรียกหน่อยเถอะ สวพ.4 น่าอยู่มาก อยากมาอยู่อุบลฯ จังๆๆ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # เฟิร์น 2013-05-21 10:46
ตอนนี้ทำงานอยู่ ส่วนกลาง ตำแหน่งนักวิชาก ารเกษตร อยากสลับตัวไปที ่สวพ.4 อุบลฯ ด่วนมาำกๆค่ะ เบอร์ติดต่อค่ะ 087 8340681
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+3 # ขวัญ 2013-12-18 09:52
ทำไมไม่มีการอัฟ เดทตำแหน่งนักวิ ชาการเกตรบ้างคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # Administrator 2014-01-31 09:18
อ้างอิง ขวัญ:
ทำไมไม่มีการอัฟ เดทตำแหน่งนักวิ ชาการเกตรบ้างคะ

ช่วงนี้ยังไม่มี ครับ แต่หาก สว.พ. อื่น ๆ มาขอใช้บัญชี
ก็จะมีการเรียกเ พิ่มครับ แต่ใน สว.พ.4 ตอนนี้ยังไม่มีก ารเรียกเพิ่มครั
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # bill 2013-12-19 16:22
:-) เมื่อไหร่จะขึ้น บัญชีนัวิชาการเ กษตรสักที่
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # Administrator 2014-01-31 09:17
อ้างอิง bill:
:-) เมื่อไหร่จะขึ้น บัญชีนัวิชาการเ กษตรสักที่

ขึ้นแล้วนะครับ แต่ลำดับการเรีย กบรรจุยังไม่มีก ารเรียกบรรจุครั
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # แอนนา 2014-01-14 11:49
เมื่อไหร่จะเรีย กบรรจุพนักงานรา ชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้า ที่บันทึกข้อมูล ค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # Administrator 2014-01-31 09:15
อ้างอิง แอนนา:
เมื่อไหร่จะเรีย กบรรจุพนักงานรา ชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้า ที่บันทึกข้อมูล ค่ะ

ถ้าหากมีกรอบตำแ หน่ง ก็จะมีการเรียกเ พิ่มครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ มีครับ
:lol:
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+3 # phun 2014-03-13 19:35
รอบนี้อย่าทำให้ ผิดหวังนะครับ รอบที่แล้ว เหลือแค่4 คนเอง ทำไมดวงถึงเป็นแ บบนี้ นว.เกษตร รอบนี้ได้ที่ 25 ฝากดูแลผู้ที่สอ บได้ทุกท่านด้วย งานมันหายากจริง ๆครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # kookkik 2016-05-26 10:50
รบกวนบอกเทคนิคใ นการสอบผ่านหน่อ ยค่ะ อิอิ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # มิยา 2014-03-19 16:10
อยากทราบว่าศูนย ์ ยโสธร จะเปิดไหมคะ ส่งใบขอย้ายไปแต ่ไม่เห็นมีความค ืบหน้าเลยค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+8 # ขวัญ 2014-04-26 08:02
อยากให้ผู้ดูแลร ะบบเข้ามาอัปเดท ข้อมูลทุกๆเดือน ถึงแม้จะไม่มีกา รเรียกบรรจุเพิ่ ม ก็เข้ามาตอบคำถา มเหลือเข้ามาบอก ว่าเดือนนี้ยังไ ม่มีการเรียกเพิ ่มก็ได้ คนที่รอจะได้รับ รู้ข่าวสาร ว่าเป็นอย่างไร ได้โปรดเห็นใจคน รอด้วยค่ะ ขอบคุณไว้ล่วงหน ้าค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
-1 # Administrator 2014-05-27 15:01
อ้างอิง ขวัญ:
อยากให้ผู้ดูแลร ะบบเข้ามาอัปเดท ข้อมูลทุกๆเดือน ถึงแม้จะไม่มีกา รเรียกบรรจุเพิ่ ม ก็เข้ามาตอบคำถา มเหลือเข้ามาบอก ว่าเดือนนี้ยังไ ม่มีการเรียกเพิ ่มก็ได้ คนที่รอจะได้รับ รู้ข่าวสาร ว่าเป็นอย่างไร ได้โปรดเห็นใจคน รอด้วยค่ะ ขอบคุณไว้ล่วงหน ้าค่ะ
หากพนักงานเดิมส อบได้ ก็น่าจะเรียกใช้ บัญชีครับ
เห็นมีพนักงาน สอบติด ขรก. อยู่บ้างครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+4 # ขวัญ 2014-05-16 13:38
น่าจะมีการอัปเด ททุกเดือนนะค่ะ ถึงแม้จะไม่มีกา รเรียกบรรจุเพิ่ มก็ตามช่วยอับเด ตทุกเดือนนะค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # #กฏ 2014-05-27 14:29
เมื่อไรจะเรียก นักวิชาการเกษตร เพิ่มน๊า ..... :lol:
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # Administrator 2014-05-27 15:00
อ้างอิง #กฏ:
เมื่อไรจะเรียก นักวิชาการเกษตร เพิ่มน๊า ..... :lol:

หากพนักงานเดิมส อบได้ ก็น่าจะเรียกใช้ บัญชีครับ
เห็นมีพนักงาน สอบติด ขรก. อยู่บ้างครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # ดาดา 2014-06-06 12:44
ขอให้เรียกนีกวิ ชาการเกษตรเพิ่ม อีกหลายสิบคนด้ว ยเถิดค่ะ สาธุ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # Administrator 2014-06-06 12:54
อ้างอิง ดาดา:
ขอให้เรียกนีกวิ ชาการเกษตรเพิ่ม อีกหลายสิบคนด้ว ยเถิดค่ะ สาธุ

ต้องลุ้นให้ พนง เดืมสอบได้เร็ว ๆ ครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # #มติ 2014-06-06 13:12
แต่ช่วงนี้บัญชี นิ่งมากเลยครับ แล้ว พนง. ที่สอบได้ ขรก. ถ้าไปบรรจุ ขรก. เขาจะเรียกเพิ่ม เลยไหมครับ ....?
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # Administrator 2014-06-14 12:10
อ้างอิง #มติ:
แต่ช่วงนี้บัญชี นิ่งมากเลยครับ แล้ว พนง. ที่สอบได้ ขรก. ถ้าไปบรรจุ ขรก. เขาจะเรียกเพิ่ม เลยไหมครับ ....?

รอดำเนินการตามข ั้นตอนครับ ไม่ทันทีครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ดาดา 2014-06-14 11:42
แล้วแอดมินพอจะท ราบข่าวไหมคะ ว่าพนักงานราชกา รไปติดข้าราชการ ประมาณกี่คนอ่ะค ่ะ ขอบคุณค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # Administrator 2014-06-14 12:11
อ้างอิง ดาดา:
แล้วแอดมินพอจะท ราบข่าวไหมคะ ว่าพนักงานราชกา รไปติดข้าราชการ ประมาณกี่คนอ่ะค ่ะ ขอบคุณค่ะ

เท่าที่ทราบนะคร ับ 3 คนครับ แต่ยังรอเรียก บรรจุอยู่ครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+11 # phun 2014-06-15 14:21
อยากทราบว่ารายช ื่อของนักวิชากา รทำไมไม่เห็นคะ พอจะทราบหรือเปล ่าคะ เอาลงในเน็ตหน่อ ยได้หรือเปล่าคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+9 # นาย 2014-06-24 11:03
ขอโทษนะครับผมเห ็น สวพ 3 ขอใช้บัญชี (นานหลายเดือน) ตำแหน่งธุรการ กับ การเงิน อันดับที่ 5 กับ 7 แต่ทำไหมในนี้มั นบอกเรียกถึงลำด ับที่ 4 กับ 3 อยู่เลย สงสัยจริงๆ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+7 # phun 2014-07-04 23:01
ไม่อัพเดสเลยคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # นักบอล 2014-07-18 16:35
ขอให้อัพเดตเรื่ อยๆได้ไหมครับ ถึงแม้จะไม่มีกา รเรียกก็ยังดี ขอบคุณครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # Dada 2014-07-29 13:48
บีญชีนักวิชาการ เกษตรนิ่งเงียบจ ังค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # Administrator 2014-08-04 08:43
อ้างอิง Dada:
บีญชีนักวิชาการ เกษตรนิ่งเงียบจ ังค่ะ

เรียกเพิ่มแล้วน ะครับ 1 ตำแหน่ง
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # ขำๆ 2014-07-29 17:22
คนเฮดกะท้อ คนรอกะถ่า ขำๆ ครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # pp 2014-08-04 20:57
ที่เรียกเพิ่ม 1 ตำแหน่ง ใช่เข้าไปแทน หนึ่งในสาม ที่สอบ ขรก.ได้รึป่าวคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # Dada 2014-08-05 10:33
ถ้ามี สวพ.เขตอื่นมาขอใช้บ ัญชี นวก. คงจะดีค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # Administrator 2014-08-05 13:36
อ้างอิง Dada:
ถ้ามี สวพ.เขตอื่นมาขอใช้บ ัญชี นวก. คงจะดีค่ะ

ครับผม ถ้ามาขอใช้ก็ได้ ครับ แต่ช่วงนี้ยังเง ียบอยู่
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # Dada 2014-08-06 10:25
แอดมินคะ ที่เรียกเพิ่มอี ก 1 ไปแทนที่คนที่ไป บรรจุราชการของก ราส่งเสริมหรือป ่าวคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # golf 2014-08-25 14:01
เมื่อไหร่เจ้าหน ้าที่บันทึกข้อม ูลจะเรียกเพิ่มอ ่ะค่ะ..ช่วยตอบหน่อยนะค ่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+5 # Dada 2014-08-26 12:55
เย้ ๆ บัญชีนักวิชาการ เกษตรไหลแล้ว ขอให้ไหลแบบนี้ไ ปเรื่อย ๆ ที่เถิด สาธุ ๆ อยากสอบถามแอ็ดม ินค่ะ หลังจากเรียกไป 5 คนแล้ว เดือนสองเดือนนี ้จะมีโอกาสเรียก เพิ่มอีกไหมคะ
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # phun 2014-09-01 17:12
ลุ้นสุดครับ....นักวิชาการ ส้ิ้นเดือนมีสิท ธิ์เรียกถึง 25 คน หรือเปล่าครับ......สวดมนต์รอนะครับ ท่านผู้ใหญ่ใจดี ทุกท่าน
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ท๊อป 2014-09-03 10:33
เจ้าหน้าที่คอม และเจ้าหน้าที่เ กษตร เพิ่งขึ้นบัญชีเ มื่อเดือน กรกฎาคม ซึ่ง บัญชียังไม่หมดอ ายุ ทำไหมถึงประกาศเ ปิดรับสมัครใหม่ อีกครับ ขอให้แอดมินตอบด ้วยครับ ขอบคุณครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # golf 2014-09-11 09:57
ภาวนะให้ผู้หญ่ใ จดีทุกท่านเรียก เจ้าหน้าที่บันท ึกข้อมูลเพิ่มหน ่อยเถอะนะค่ะรออ ยู่
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # คนรอ 2014-10-06 12:38
ทราบข่าวจากเพื่ อนมาว่าลำดับที่ 21เรียกตัวแล้ว แต่ทำไมในเว็บถึ งไม่อัปเดตเลยคร ับ ยัง18อยู่เลย
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # คนสละสิทธิ์ 2014-10-07 11:07
ใช่ครับ น่าจะถึงลำดับที ่ 20 กว่าๆ เพราะผมเพิ่งสละ สิทธิ์
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # DaDa 2014-10-08 11:02
อ้างอิง คนสละสิทธิ์:
ใช่ครับ น่าจะถึงลำดับที ่ 20 กว่าๆ เพราะผมเพิ่งสละ สิทธิ์

ขอโทษนะคะ คนสละสิทธิ์ได้อ ันดับที่เท่าไหร ่คะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # DaDa 2014-10-08 10:58
ช่วงนี้แอดมินใจ ดี หายไปไหนแล้วคะ ไม่มาตอบโพสให้เ ลยค่ะ คิดถึงแอดมินใจด ีค่ะ นักวิชาการเกษตร เรียกถึงลำดับ 21 แล้วจริงหรือป่า วค่ะ
ดีใจ รอลุ้น รอฟังข่าวดีค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # อยากสับเปลี่ยน 2014-10-20 13:36
สวัสดีค่ะอยากจะ ถามว่า เจ้าหน้าที่ธุรก ารลำดับที่ 6 ได้ไปบรรจุที่ไห นค่ะ
แล้วเป็นคนจังหว ัดอะไรค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # thai royal employ 2014-10-26 03:06
ข่าวคราวเงียบหา ยจังช่วงนี้
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # pp 2014-10-26 21:35
ได้โปรดเถอะแอดม ิน ได้โปรดเห็นใจคน รอคอย ได้โปรดสละเวลาม าตอบกระทู้สักนิ ดเถอะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # นักสอบ 2014-11-10 15:44
ไม่ทราบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเ งินและบัญชี กับเจ้าหน้าที่ธ ุรการจะเปิดสอบอ ีกไหมค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+3 # golf 2014-11-17 10:53
เรียกตำแหน่งเจ้ าหน้าที่บันทึกข ้อมูลเพิ่มหน่อย นะค่ะรอยุ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # phunchata 2014-12-22 09:14
เห็นว่ารอบนี้ นักวิชาการเกษตร สอบติดข้าราชการ เยอะมากใช่ไหมคะ แล้วจะเริ่มแรกค นที่ 22 วันไหนคะ พอมีใครทราบข่าว บ้างคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # phunchata 2014-12-22 09:15
เห็นว่ารอบนี้ นักวิชาการเกษตร สอบติดข้าราชการ เยอะมากใช่ไหมคะ แล้วจะเริ่มแรกค นที่ 22 วันไหนคะ พอมีใครทราบข่าว บ้างคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # DaDa 2015-01-28 14:29
นวก. เงียบไปหลายเดือ นมากค่ะ แอดมินช่วยมาบอก เล่าข่าวการบรรจ ุหน่อยได้ไหมคะ รออยู่นะคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # golf 2015-02-03 09:12
ได้ยินว่า สวพ 6 ขอใช้บัญชี ของ ศวพ 4 ตำแหน่งเจ้าหน้า ที่บันทึกข้อมูล จริงหรือเปล่าค่ ะ ช่วยตอบหน่อยน่า แอดมิน
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # raniy 2015-02-17 13:23
สวพ 4 จะรับสมัครเจ้าห น้าที่ธุรการอีก ไหมคะ อยากไปอยู่จัง เป้นคนอุบลฯ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # งานบริหารฯ สวพ.4 2015-03-26 11:13
ตน.จ.ธุรการ น่าจะไม่เปิดนะค ะช่วงนี้ แต่เร็วๆนี้ สวพ.4 จะเปิด ตน. นักวิชาการพัสดุ ตน.เจ้าหน้าที่วิเค ราะห์นโยบายและแ ผน ยังไงฝากประชาสั มพันธ์ด้วยนะคะ และติดตามข่าวกา รเปิดรับสมัครได ้ที่เวบไชต์ของส วพ.4 จ้า
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+4 # คนสละสิทธิ์ 2015-03-11 23:38
นักวิชาการ ตอนนี้ ถึงลำดับที่ 31 แล้วครับ ลำดับที่ 31 สละสิทธิ ลำดับที่ 32 เตรียมตัวนะครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+3 # งานบริหารฯ สวพ.4 2015-03-26 11:26
สวพ.4 ขอแจ้งข่าวเพิ่ม เติมนะคะ
เร็วๆนี้ สำนักฯ น่าจะ เปิดสอบ ตน. นักวิชาการพัสดุ ตน.เจ้าหน้าที่วิเค ราะห์นโยบายและแ ผน และ ตน.เจ้าพนักงานการเ กษตร ฝากประชาสัมพันธ ์ด้วยนะคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # pantidha 2015-06-12 09:39
อ้างอิง งานบริหารฯ สวพ.4:
สวพ.4 ขอแจ้งข่าวเพิ่ม เติมนะคะ
เร็วๆนี้ สำนักฯ น่าจะ เปิดสอบ ตน. นักวิชาการพัสดุ ตน.เจ้าหน้าที่วิเค ราะห์นโยบายและแ ผน และ ตน.เจ้าพนักงานการเ กษตร ฝากประชาสัมพันธ ์ด้วยนะคะ

ถ้าครบ 4 ปี แล้วจ้างต่อใหมค
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # Data 2015-04-03 13:26
ไม่ทราบว่านักวิ ชาการเกษตร ในเดือนเมษายนนี ้จะเรียกเพิ่มอี กหรือเปล่าคะ :lol: :D ;-)
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+5 # wara 2015-06-18 10:04
ตำแหน่งนักวิชาก ารเกษตร จะมีการเคลื่อนไ หวอีกหรือเปล่าค ะ เห็นใกล้หมดระยะ เวลาของการขึ้นบ ัญชีไว้ 2 ปีแล้วค่ะ ...ขอบคุณค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # คำหล้า 2015-06-18 15:34
ถ้าตำแหน่งบัญชี หมดอายุ ทางสวพ.4 จะมีการสมัครสอบ ใหม่ไหมครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # หนูดี 2015-12-14 16:55
ไม่ทราบว่าตำแหน ่งเจ้าพนักงานธุ รการและเจ้าหน้า ที่ธุรการตอนนี้ เรียกถึงลำดับที ่เท่าไหร่แล้วค่
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # วี 2016-02-01 22:00
น่าจะขึ้นบัญชีไ ว้นะเจ้าพนักงาน ธุรการและะเจ้าห น้าที่ธุรการไม่ รู้เลยว่าเรียยก ุงลำดับที่เท่าไ หร่แล้ว
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # jakkit 2016-10-25 22:27
ข้อมูล เรียกบัญชี นักวิชาการเกษตร ไม่ได้ปรับปรุงเ ลยครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ธี 2017-01-31 20:34
ช่วยอัพเดต บัญชีรายชื่อผู้ ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็ นพนักงานราชการท ั่วไป (ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ค. 58) ตำแหน่งเจ้าหน้า ที่วิเคราะห์นโย บายและแผน ด้วยครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # Amanda 2019-01-04 18:22
Hi. I have checked your oard4.org and i see you've got some duplicate content so probably it
is the reason that you don't rank high in google. But you can fix this issue fast.
There is a tool that rewrites content like human, just
search in google: miftolo's tools

Also visit my blog: ArethaBig: NathanielBad.blogspot.com
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

qrcode

ทดสอบความเร็วเน็ต

speedtest

 

ทดสอบ

image-D89E 4E6B020D