Information Technology Oard4

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ตารางการเรียกบรรจุ

ตารางการเรียกบรรจุ

อีเมล พิมพ์ PDF
  new ปรับปรุงข้อมูล 20 มีนาคม 2558 

ตารางเรียกบรรจุพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4

*** หากบัญชีไม่ปรับปรุงกรุณาติดต่อ 045-210422-423 ต่อ 16

ลำดับที่ ตำแหน่ง ประกาศขึ้นบัญชี จำนวนผู้ขึ้นบัญชี  เรียกบรรจุถึงลำดับที่ บัญชีหมดอายุ
1 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7 สิงหาคม 2556 10 10 alt 7 สิงหาคม 2558
2 เจ้าพนักงานการเกษตร 7 สิงหาคม 2556 12 12       หมดบัญชี
3 นักวิทยาศาสตร์ 7 สิงหาคม 2556 17   5 alt 7 สิงหาคม 2558
4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 11 กันยายน 2556 7      หมดบัญชี
5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 11 กันยายน 2556 7  7       หมดบัญชี
6 พนักงานประจำสำนักงาน 11 กันยายน 2556 33 25 alt 11 กันยายน 2558
7 พนักงานประจำห้องทดลอง 11 กันยายน 2556 19 12 new 11 กันยายน 2558
8 นักวิชาการเกษตร 22 พฤศจิกายน 2556 105 33 new 22 พฤศจิกายน 2558
9 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมฯ 15 กรกฎาคม 2557 23 1 15 กรกฎาคม 2559
10 เจ้าหน้าที่การเกษตร 15 กรกฎาคม 2557 6   2 new 15 กรกฎาคม 2559


                                    

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2016 เวลา 13:53 น.  

คอมเมนต์คอมเมนต์ 

 
+8 # กฎ 2012-02-29 09:39
ไม่ว่าลูกจ้างชั ่วคราว จ้างเหมา หรือพนักงานราชก าร ต่างขาดความมั่น คงในชีวิต(การงา น) เมื่อเข้ามาทำงา นก็หวังทำตลอด รัฐบาลไม่คำนึงถ ึงตรงนี้ ควรให้มีการบรนจ ุเป็นลูกจ้างประ จำ เมื่อทำงานครบ 2 ปี อย่าลืมว่าประเท ศไทย เศรษฐกิจไม่เข้ม แจ็งเหมือนยุโรป หรืออเมริกา ฝร้งเด็ก 18 ปี เขาสามารถทำงานด ้วย เรียนไปด้วยช่วย ตัวเองได้ เพราะเขามีงานรอ งรับ หากผมมีอิทธิฤทธ ิ์อภินิหาร รัฐบาลที่ไม่คำน ึกถึงคนยากคนจนค ิดแต่ผลประโยชน์ พวกพ้อง จะให้ครอบครัวตร ะกูลเขาหาความสุ ขไม่ได้
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+3 # กฎ 2012-02-29 09:54
นักการเมือง ใคร และทำไม คนไหน เป็นเจ้าความคิด ยกเลิกระบบลูกจ้ างประจำ ถือว่าแย่มาก ขาดความสำนึก ขาดคุณธรรม แล้วมาร้องเย้วๆ ว่า ตัวเองดี มีคุณธรรม หากผมเป็นผู้มีอ นาจในรัฐฐะ ผมจะจัดการให้มี ลูกจ้างประจำ ใครเป็นลูกจ้างช ั่วคราว พนักงานราชการ ทำงานครบ 2 ปี บรรจุเป็นลูกจ้า งประจำ มนุษย์ต้องให้คว ามมั่นนคงในชีวิ ต เขามีครอบครัว และคนยากจนสามาร ถสร้างอนาคตตรงน ี้ได้
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # คนดี 2012-03-05 14:39
รัก สวพ. 4 นะ อยากให้ สวพ.4 เรียก เมืองอุบลฯผังมื องดีมาก ขถนนกว้างขว้าง ทลุถึงกันหมด รถไม่ติด เมืองอื่ๆ แม้เล็กๆ มีปัญหารถติด มีปัญหาแหล่งเสื ่อมโทรม ภูมิทัศน์ดีเลยห ละ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+3 # คนดี 2012-03-05 15:05
สิ่งสํกดิ์สิทธิ ต้องช่วยคนดี เชื่อว่า อภินิหารย์มีจริ ง ขอให้ช่วยคนดีๆ มีอนาคต มีความมั่นคงในช ีวิต การงาน ครอบครัว เจริญรุ่งเรือง
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+3 # กติกา 2012-06-12 14:35
อยากเป็นเจ้าหน้ ที่ธุรการ เรียกหน่อยเถอะ สวพ.4 น่าอยู่มาก อยากมาอยู่อุบลฯ จังๆๆ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # เฟิร์น 2013-05-21 10:46
ตอนนี้ทำงานอยู่ ส่วนกลาง ตำแหน่งนักวิชาก ารเกษตร อยากสลับตัวไปที ่สวพ.4 อุบลฯ ด่วนมาำกๆค่ะ เบอร์ติดต่อค่ะ 087 8340681
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+3 # ขวัญ 2013-12-18 09:52
ทำไมไม่มีการอัฟ เดทตำแหน่งนักวิ ชาการเกตรบ้างคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # Administrator 2014-01-31 09:18
อ้างอิง ขวัญ:
ทำไมไม่มีการอัฟ เดทตำแหน่งนักวิ ชาการเกตรบ้างคะ

ช่วงนี้ยังไม่มี ครับ แต่หาก สว.พ. อื่น ๆ มาขอใช้บัญชี
ก็จะมีการเรียกเ พิ่มครับ แต่ใน สว.พ.4 ตอนนี้ยังไม่มีก ารเรียกเพิ่มครั
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # bill 2013-12-19 16:22
:-) เมื่อไหร่จะขึ้น บัญชีนัวิชาการเ กษตรสักที่
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # Administrator 2014-01-31 09:17
อ้างอิง bill:
:-) เมื่อไหร่จะขึ้น บัญชีนัวิชาการเ กษตรสักที่

ขึ้นแล้วนะครับ แต่ลำดับการเรีย กบรรจุยังไม่มีก ารเรียกบรรจุครั
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # แอนนา 2014-01-14 11:49
เมื่อไหร่จะเรีย กบรรจุพนักงานรา ชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้า ที่บันทึกข้อมูล ค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # Administrator 2014-01-31 09:15
อ้างอิง แอนนา:
เมื่อไหร่จะเรีย กบรรจุพนักงานรา ชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้า ที่บันทึกข้อมูล ค่ะ

ถ้าหากมีกรอบตำแ หน่ง ก็จะมีการเรียกเ พิ่มครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ มีครับ
:lol:
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+3 # phun 2014-03-13 19:35
รอบนี้อย่าทำให้ ผิดหวังนะครับ รอบที่แล้ว เหลือแค่4 คนเอง ทำไมดวงถึงเป็นแ บบนี้ นว.เกษตร รอบนี้ได้ที่ 25 ฝากดูแลผู้ที่สอ บได้ทุกท่านด้วย งานมันหายากจริง ๆครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # kookkik 2016-05-26 10:50
รบกวนบอกเทคนิคใ นการสอบผ่านหน่อ ยค่ะ อิอิ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # มิยา 2014-03-19 16:10
อยากทราบว่าศูนย ์ ยโสธร จะเปิดไหมคะ ส่งใบขอย้ายไปแต ่ไม่เห็นมีความค ืบหน้าเลยค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+8 # ขวัญ 2014-04-26 08:02
อยากให้ผู้ดูแลร ะบบเข้ามาอัปเดท ข้อมูลทุกๆเดือน ถึงแม้จะไม่มีกา รเรียกบรรจุเพิ่ ม ก็เข้ามาตอบคำถา มเหลือเข้ามาบอก ว่าเดือนนี้ยังไ ม่มีการเรียกเพิ ่มก็ได้ คนที่รอจะได้รับ รู้ข่าวสาร ว่าเป็นอย่างไร ได้โปรดเห็นใจคน รอด้วยค่ะ ขอบคุณไว้ล่วงหน ้าค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
-1 # Administrator 2014-05-27 15:01
อ้างอิง ขวัญ:
อยากให้ผู้ดูแลร ะบบเข้ามาอัปเดท ข้อมูลทุกๆเดือน ถึงแม้จะไม่มีกา รเรียกบรรจุเพิ่ ม ก็เข้ามาตอบคำถา มเหลือเข้ามาบอก ว่าเดือนนี้ยังไ ม่มีการเรียกเพิ ่มก็ได้ คนที่รอจะได้รับ รู้ข่าวสาร ว่าเป็นอย่างไร ได้โปรดเห็นใจคน รอด้วยค่ะ ขอบคุณไว้ล่วงหน ้าค่ะ
หากพนักงานเดิมส อบได้ ก็น่าจะเรียกใช้ บัญชีครับ
เห็นมีพนักงาน สอบติด ขรก. อยู่บ้างครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+4 # ขวัญ 2014-05-16 13:38
น่าจะมีการอัปเด ททุกเดือนนะค่ะ ถึงแม้จะไม่มีกา รเรียกบรรจุเพิ่ มก็ตามช่วยอับเด ตทุกเดือนนะค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # #กฏ 2014-05-27 14:29
เมื่อไรจะเรียก นักวิชาการเกษตร เพิ่มน๊า ..... :lol:
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # Administrator 2014-05-27 15:00
อ้างอิง #กฏ:
เมื่อไรจะเรียก นักวิชาการเกษตร เพิ่มน๊า ..... :lol:

หากพนักงานเดิมส อบได้ ก็น่าจะเรียกใช้ บัญชีครับ
เห็นมีพนักงาน สอบติด ขรก. อยู่บ้างครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # ดาดา 2014-06-06 12:44
ขอให้เรียกนีกวิ ชาการเกษตรเพิ่ม อีกหลายสิบคนด้ว ยเถิดค่ะ สาธุ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # Administrator 2014-06-06 12:54
อ้างอิง ดาดา:
ขอให้เรียกนีกวิ ชาการเกษตรเพิ่ม อีกหลายสิบคนด้ว ยเถิดค่ะ สาธุ

ต้องลุ้นให้ พนง เดืมสอบได้เร็ว ๆ ครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # #มติ 2014-06-06 13:12
แต่ช่วงนี้บัญชี นิ่งมากเลยครับ แล้ว พนง. ที่สอบได้ ขรก. ถ้าไปบรรจุ ขรก. เขาจะเรียกเพิ่ม เลยไหมครับ ....?
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # Administrator 2014-06-14 12:10
อ้างอิง #มติ:
แต่ช่วงนี้บัญชี นิ่งมากเลยครับ แล้ว พนง. ที่สอบได้ ขรก. ถ้าไปบรรจุ ขรก. เขาจะเรียกเพิ่ม เลยไหมครับ ....?

รอดำเนินการตามข ั้นตอนครับ ไม่ทันทีครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ดาดา 2014-06-14 11:42
แล้วแอดมินพอจะท ราบข่าวไหมคะ ว่าพนักงานราชกา รไปติดข้าราชการ ประมาณกี่คนอ่ะค ่ะ ขอบคุณค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # Administrator 2014-06-14 12:11
อ้างอิง ดาดา:
แล้วแอดมินพอจะท ราบข่าวไหมคะ ว่าพนักงานราชกา รไปติดข้าราชการ ประมาณกี่คนอ่ะค ่ะ ขอบคุณค่ะ

เท่าที่ทราบนะคร ับ 3 คนครับ แต่ยังรอเรียก บรรจุอยู่ครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+11 # phun 2014-06-15 14:21
อยากทราบว่ารายช ื่อของนักวิชากา รทำไมไม่เห็นคะ พอจะทราบหรือเปล ่าคะ เอาลงในเน็ตหน่อ ยได้หรือเปล่าคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+9 # นาย 2014-06-24 11:03
ขอโทษนะครับผมเห ็น สวพ 3 ขอใช้บัญชี (นานหลายเดือน) ตำแหน่งธุรการ กับ การเงิน อันดับที่ 5 กับ 7 แต่ทำไหมในนี้มั นบอกเรียกถึงลำด ับที่ 4 กับ 3 อยู่เลย สงสัยจริงๆ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+7 # phun 2014-07-04 23:01
ไม่อัพเดสเลยคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # นักบอล 2014-07-18 16:35
ขอให้อัพเดตเรื่ อยๆได้ไหมครับ ถึงแม้จะไม่มีกา รเรียกก็ยังดี ขอบคุณครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # Dada 2014-07-29 13:48
บีญชีนักวิชาการ เกษตรนิ่งเงียบจ ังค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # Administrator 2014-08-04 08:43
อ้างอิง Dada:
บีญชีนักวิชาการ เกษตรนิ่งเงียบจ ังค่ะ

เรียกเพิ่มแล้วน ะครับ 1 ตำแหน่ง
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # ขำๆ 2014-07-29 17:22
คนเฮดกะท้อ คนรอกะถ่า ขำๆ ครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # pp 2014-08-04 20:57
ที่เรียกเพิ่ม 1 ตำแหน่ง ใช่เข้าไปแทน หนึ่งในสาม ที่สอบ ขรก.ได้รึป่าวคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # Dada 2014-08-05 10:33
ถ้ามี สวพ.เขตอื่นมาขอใช้บ ัญชี นวก. คงจะดีค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # Administrator 2014-08-05 13:36
อ้างอิง Dada:
ถ้ามี สวพ.เขตอื่นมาขอใช้บ ัญชี นวก. คงจะดีค่ะ

ครับผม ถ้ามาขอใช้ก็ได้ ครับ แต่ช่วงนี้ยังเง ียบอยู่
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # Dada 2014-08-06 10:25
แอดมินคะ ที่เรียกเพิ่มอี ก 1 ไปแทนที่คนที่ไป บรรจุราชการของก ราส่งเสริมหรือป ่าวคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # golf 2014-08-25 14:01
เมื่อไหร่เจ้าหน ้าที่บันทึกข้อม ูลจะเรียกเพิ่มอ ่ะค่ะ..ช่วยตอบหน่อยนะค ่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+5 # Dada 2014-08-26 12:55
เย้ ๆ บัญชีนักวิชาการ เกษตรไหลแล้ว ขอให้ไหลแบบนี้ไ ปเรื่อย ๆ ที่เถิด สาธุ ๆ อยากสอบถามแอ็ดม ินค่ะ หลังจากเรียกไป 5 คนแล้ว เดือนสองเดือนนี ้จะมีโอกาสเรียก เพิ่มอีกไหมคะ
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # phun 2014-09-01 17:12
ลุ้นสุดครับ....นักวิชาการ ส้ิ้นเดือนมีสิท ธิ์เรียกถึง 25 คน หรือเปล่าครับ......สวดมนต์รอนะครับ ท่านผู้ใหญ่ใจดี ทุกท่าน
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ท๊อป 2014-09-03 10:33
เจ้าหน้าที่คอม และเจ้าหน้าที่เ กษตร เพิ่งขึ้นบัญชีเ มื่อเดือน กรกฎาคม ซึ่ง บัญชียังไม่หมดอ ายุ ทำไหมถึงประกาศเ ปิดรับสมัครใหม่ อีกครับ ขอให้แอดมินตอบด ้วยครับ ขอบคุณครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # golf 2014-09-11 09:57
ภาวนะให้ผู้หญ่ใ จดีทุกท่านเรียก เจ้าหน้าที่บันท ึกข้อมูลเพิ่มหน ่อยเถอะนะค่ะรออ ยู่
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # คนรอ 2014-10-06 12:38
ทราบข่าวจากเพื่ อนมาว่าลำดับที่ 21เรียกตัวแล้ว แต่ทำไมในเว็บถึ งไม่อัปเดตเลยคร ับ ยัง18อยู่เลย
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # คนสละสิทธิ์ 2014-10-07 11:07
ใช่ครับ น่าจะถึงลำดับที ่ 20 กว่าๆ เพราะผมเพิ่งสละ สิทธิ์
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # DaDa 2014-10-08 11:02
อ้างอิง คนสละสิทธิ์:
ใช่ครับ น่าจะถึงลำดับที ่ 20 กว่าๆ เพราะผมเพิ่งสละ สิทธิ์

ขอโทษนะคะ คนสละสิทธิ์ได้อ ันดับที่เท่าไหร ่คะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # DaDa 2014-10-08 10:58
ช่วงนี้แอดมินใจ ดี หายไปไหนแล้วคะ ไม่มาตอบโพสให้เ ลยค่ะ คิดถึงแอดมินใจด ีค่ะ นักวิชาการเกษตร เรียกถึงลำดับ 21 แล้วจริงหรือป่า วค่ะ
ดีใจ รอลุ้น รอฟังข่าวดีค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # อยากสับเปลี่ยน 2014-10-20 13:36
สวัสดีค่ะอยากจะ ถามว่า เจ้าหน้าที่ธุรก ารลำดับที่ 6 ได้ไปบรรจุที่ไห นค่ะ
แล้วเป็นคนจังหว ัดอะไรค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # thai royal employ 2014-10-26 03:06
ข่าวคราวเงียบหา ยจังช่วงนี้
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # pp 2014-10-26 21:35
ได้โปรดเถอะแอดม ิน ได้โปรดเห็นใจคน รอคอย ได้โปรดสละเวลาม าตอบกระทู้สักนิ ดเถอะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # นักสอบ 2014-11-10 15:44
ไม่ทราบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเ งินและบัญชี กับเจ้าหน้าที่ธ ุรการจะเปิดสอบอ ีกไหมค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+3 # golf 2014-11-17 10:53
เรียกตำแหน่งเจ้ าหน้าที่บันทึกข ้อมูลเพิ่มหน่อย นะค่ะรอยุ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # phunchata 2014-12-22 09:14
เห็นว่ารอบนี้ นักวิชาการเกษตร สอบติดข้าราชการ เยอะมากใช่ไหมคะ แล้วจะเริ่มแรกค นที่ 22 วันไหนคะ พอมีใครทราบข่าว บ้างคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # phunchata 2014-12-22 09:15
เห็นว่ารอบนี้ นักวิชาการเกษตร สอบติดข้าราชการ เยอะมากใช่ไหมคะ แล้วจะเริ่มแรกค นที่ 22 วันไหนคะ พอมีใครทราบข่าว บ้างคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # DaDa 2015-01-28 14:29
นวก. เงียบไปหลายเดือ นมากค่ะ แอดมินช่วยมาบอก เล่าข่าวการบรรจ ุหน่อยได้ไหมคะ รออยู่นะคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # golf 2015-02-03 09:12
ได้ยินว่า สวพ 6 ขอใช้บัญชี ของ ศวพ 4 ตำแหน่งเจ้าหน้า ที่บันทึกข้อมูล จริงหรือเปล่าค่ ะ ช่วยตอบหน่อยน่า แอดมิน
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # raniy 2015-02-17 13:23
สวพ 4 จะรับสมัครเจ้าห น้าที่ธุรการอีก ไหมคะ อยากไปอยู่จัง เป้นคนอุบลฯ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # งานบริหารฯ สวพ.4 2015-03-26 11:13
ตน.จ.ธุรการ น่าจะไม่เปิดนะค ะช่วงนี้ แต่เร็วๆนี้ สวพ.4 จะเปิด ตน. นักวิชาการพัสดุ ตน.เจ้าหน้าที่วิเค ราะห์นโยบายและแ ผน ยังไงฝากประชาสั มพันธ์ด้วยนะคะ และติดตามข่าวกา รเปิดรับสมัครได ้ที่เวบไชต์ของส วพ.4 จ้า
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+4 # คนสละสิทธิ์ 2015-03-11 23:38
นักวิชาการ ตอนนี้ ถึงลำดับที่ 31 แล้วครับ ลำดับที่ 31 สละสิทธิ ลำดับที่ 32 เตรียมตัวนะครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+3 # งานบริหารฯ สวพ.4 2015-03-26 11:26
สวพ.4 ขอแจ้งข่าวเพิ่ม เติมนะคะ
เร็วๆนี้ สำนักฯ น่าจะ เปิดสอบ ตน. นักวิชาการพัสดุ ตน.เจ้าหน้าที่วิเค ราะห์นโยบายและแ ผน และ ตน.เจ้าพนักงานการเ กษตร ฝากประชาสัมพันธ ์ด้วยนะคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # pantidha 2015-06-12 09:39
อ้างอิง งานบริหารฯ สวพ.4:
สวพ.4 ขอแจ้งข่าวเพิ่ม เติมนะคะ
เร็วๆนี้ สำนักฯ น่าจะ เปิดสอบ ตน. นักวิชาการพัสดุ ตน.เจ้าหน้าที่วิเค ราะห์นโยบายและแ ผน และ ตน.เจ้าพนักงานการเ กษตร ฝากประชาสัมพันธ ์ด้วยนะคะ

ถ้าครบ 4 ปี แล้วจ้างต่อใหมค
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # Data 2015-04-03 13:26
ไม่ทราบว่านักวิ ชาการเกษตร ในเดือนเมษายนนี ้จะเรียกเพิ่มอี กหรือเปล่าคะ :lol: :D ;-)
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+5 # wara 2015-06-18 10:04
ตำแหน่งนักวิชาก ารเกษตร จะมีการเคลื่อนไ หวอีกหรือเปล่าค ะ เห็นใกล้หมดระยะ เวลาของการขึ้นบ ัญชีไว้ 2 ปีแล้วค่ะ ...ขอบคุณค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # คำหล้า 2015-06-18 15:34
ถ้าตำแหน่งบัญชี หมดอายุ ทางสวพ.4 จะมีการสมัครสอบ ใหม่ไหมครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # หนูดี 2015-12-14 16:55
ไม่ทราบว่าตำแหน ่งเจ้าพนักงานธุ รการและเจ้าหน้า ที่ธุรการตอนนี้ เรียกถึงลำดับที ่เท่าไหร่แล้วค่
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # วี 2016-02-01 22:00
น่าจะขึ้นบัญชีไ ว้นะเจ้าพนักงาน ธุรการและะเจ้าห น้าที่ธุรการไม่ รู้เลยว่าเรียยก ุงลำดับที่เท่าไ หร่แล้ว
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # jakkit 2016-10-25 22:27
ข้อมูล เรียกบัญชี นักวิชาการเกษตร ไม่ได้ปรับปรุงเ ลยครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ธี 2017-01-31 20:34
ช่วยอัพเดต บัญชีรายชื่อผู้ ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็ นพนักงานราชการท ั่วไป (ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ค. 58) ตำแหน่งเจ้าหน้า ที่วิเคราะห์นโย บายและแผน ด้วยครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # Amanda 2019-01-04 18:22
Hi. I have checked your oard4.org and i see you've got some duplicate content so probably it
is the reason that you don't rank high in google. But you can fix this issue fast.
There is a tool that rewrites content like human, just
search in google: miftolo's tools

Also visit my blog: ArethaBig: NathanielBad.blogspot.com
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # Larry 2019-04-16 16:00
Hello. Very interesting content but it's hard to find oard4.org in search results.
You are out of google's top ten, so you can't expect big
traffic. You need hi quality backlinks to rank in serps.
And you can get them for free, just search in google: fasrixo's tools

My weblog :: RandolphBig: FrankSee.wix.com
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

qrcode

ทดสอบความเร็วเน็ต

speedtest

 

ทดสอบ

image-D89E 4E6B020D