โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ระดับประเทศ

Details

16 resize

      สว.พ.4 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ โดยการนำของ ดร.อุดม  คำชา ผอ.สว.พ.4 แทนกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการเกษตรแก่เกษตรกร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในงานโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ระดับประเทศ จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 - 29 ก.ค. 57 ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.