สว.พ.4 เข้าร่วมพิธี ถวายพระพรชัย แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Details

1 resize
     สว.พ.4 โดยนายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ รรก.ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สว.พ.4 และคณะ แทน ผอ.สว.พ.4 เข้าร่วมพิธี ถวายพระพรชัย แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.