โครงการปลูกไม้ผลยืนต้นเนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา ของ องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Details

1 resize     

     สวพ.4 โดย นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ และ คณะ แทน ผอ.สวพ.4 ร่วม โครงการปลูกไม้ผลยืนต้นเนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา ของ องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีฯ

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.