อธิบดีและคณะเยือน สวพ.4

Details

1 resize
     นาย ดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะได้ให้เกียรติเยี่ยมเยือนชาว สวพ.4 และเป็นประธานพิธีเปิดป้าย อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยของ สวพ.4 โดยมี ดร.อุดม คำชา ผอ.สวพ.4 พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เขต สวพ.4 ได้ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรอง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize

 

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.