จัดงานเก็บเกี่ยววันพ่อ ณ แปลงสาธิตทฤษฎีใหม่

Details

S 23928842

    มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา และ อบต.ธงชัยเหนือ จัดงานเก็บเกี่ยววันพ่อ ณ แปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

S 23928842 S 23928843
S 23928844 S 23928845
S 23928846 S 23928847
S 23928848 S 23928849
S 23928850 S 23928851
S 23928852 S 23928853
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.