โครงการทฤษฎีใหม่

Details

1
     ศวพ.นครราชสีมา จัดฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า ณ โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 – 20 ส.ค. 2557 มีเกษตรกรเข้าอบรมจำนวน 50 คน โดยมี นายจำลอง กกรัมย์ ผอ.ศวพ.นครราชสีมา เป็นประธาน

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.