โครงการทฤษฎีใหม่

รายละเอียด
หมวด: ข่าวหน้าเว็บไซต์
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2557 16:04
เขียนโดย ศวพ.นครราชสีมา
ฮิต: 1212

1
     ศวพ.นครราชสีมา จัดฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า ณ โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 – 20 ส.ค. 2557 มีเกษตรกรเข้าอบรมจำนวน 50 คน โดยมี นายจำลอง กกรัมย์ ผอ.ศวพ.นครราชสีมา เป็นประธาน

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12