โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

Details

1 resize
     สว.พ.4 ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการเกษตร แก่เกษตรกรที่มาร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ครั้่งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเสริม  ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดงานฯ มีนายอุดร  ธมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ณ สนามหน้าโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.