ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี

Details

1 resize

   นายประสิทธิ์  ไชยวัฒน์  รรก.แทน ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สว.พ.4 เป็นตัวแทน ผอ.สว.พ.4  เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ในงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน  จังหวัดอุบลราชธานี  ครั้งที่  3  ณ  สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี โดยมี นายธัชชัย  สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อ วันที่  17  ก.ย.  57

 

1 resize  2 resize 
3 resize  4 resize 
5 resize  6 resize 

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.