มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

Details

1

      สว.พ.4 โดยนายประสิทธิ  ไชยวัฒน์ ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย พร้อมคณะ แทน ผอ.สว.พ.4 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  2557 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2557  ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยมีนายเสริม  ไชยณรงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีฯ

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.