งานมหกรรมกีฬาสีกรมวิชาการเกษตร ปี 2558

Details

1 resize

     สวพ.4 นำโดย ดร.อุดม คำชา ผอ.สวพ 4 พร้อมคณะ ร่วมงานมหกรรมกีฬาสีกรมวิชาการเกษตร ปี 2558 โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประธานเปิดงานฯ มี ดร.สุวิทย์ ไชยเกียรติยศ รอง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน ในนามนักกีฬาทุกๆสี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ กรมวิชาการเกษตร กีฬาสีกรมวิชาการเกษตร สัมพันธ์ สร้างสรรค์ ความรักฮักแพง แก่กันและกัน

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize
21 resize 22 resize
23 resize 24 resize
25 resize 26 resize
27 resize 28 resize
29 resize 30 resize
31 resize 32 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.