งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2558

Details

1 resize

     สว.พ.4 ตัวแทนกรมวิชาการเกษตร ในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมออกร้าน จัดซุ้มนิทรรศการ บริการงานวิชาการเกษตร/บริการงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2558 วันที่ 6 - 15 ก.พ. 58 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี นายอำนวย ประติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประธานพิธีเปิดงานฯ ในส่วนซุ้มของกรมวิชาการเกษตร มีนายจักรพรรดิ์  วุ้นสีแซง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา แทน ผอ.สว.พ.4 และคณะได้ให้การต้อนรับ ประธานในพิธี ที่เข้าเยี่ยม ซุ้มกรมวิชาการเกษตร

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize
21 resize 22 resize
23 resize 24 resize
25 resize 26 resize
27 resize 28 resize
29 resize 30 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.