จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

Details

1 resize

     สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร (รุ่นที่ 2) ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำนวน 215 ราย ซึ่งเป็นรายเก่า เมื่อ วันที่ 10 ก.พ. 58 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนายสมศักดิ์ อิทธิพงศ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง จ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดฯ และวันที่ 11-12 ก.พ. 58 เป็นการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร สำหรับรายใหม่ จำนวน 348 ราย โดยมี ดร.อุดม  คำชา ผอ.สว.พ.4 เป้นประธานพิธีเปิดฯ โดยมีนายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สว.พ.4 เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.