ประชุมวิชาการประจำปี 2558

Details

1 resize

     สว.พ.3 และ สว.พ.4 ร่วมกันจัดประชุมวิชาการประจำปี 2558 เพื่อแถลงผลงานวิขาการ ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรีรีสอรต์ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาโดยมี นายสุวิทย์ ไชยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และบรรยายพิเศษ "ทิศทางงานวิจัยในอนาคต"

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize
21 resize 22 resize
23 resize 24 resize
25 resize 26 resize
27 resize 28 resize
29 resize 30 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.