สงกรานต์ สว.พ.4 ปี 2558

Details

1 resize

      ดร.อุดม คำชา ผอ.สว.พ.4 พร้อมข้าราชการ พนักงาน ชาวสว.พ.4 ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีงานสงกรานต์ที่บ้าน สว.พ.4 มีกิจกรรม พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เพื่อขอพรและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เล่นสาดน้ำสงกรานต์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.