สว.พ.4 ร่วมจัดนิทรรศการ ในวันเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตร

Details

1 resize

     วันที่ 25 เมษายน 2558  นางพัฒณ์ณรี  จำปากุล  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  และคณะ แทน ผอ.สว.พ.4 ร่วมจัดนิทรรศการ ในวันเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตร ครบวงจร ในพื้นที่ที่มี ศักยภาพ ปี 2558 ณ บ้านทุ่งเงิน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลฯ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดฯ จากนั้นประธานฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ของหน่วยงานต่าง ๆ และพบปะพี่น้องเกษตรกร

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.