สว.พ.4 โดยนายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบายและคณะ แทน ผอ.สว.พ.4 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มวันฉัตรมงคล

Details

1 resize

 

     5 พ.ค.2558 นำโดยนายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบายและคณะ แทน ผอ.สว.พ.4 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเพื่อสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุบลราชธานี โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ประธานในพิธีฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.