สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3

Details

    วันที่ 13-14 พฤษภาคม 58 สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำนวน 504 ราย ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มี นายธรวัตร เสนเผือก ผอ.ศวพ ร้อยเอ็ด แทน ผอ.สว.พ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีนายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สว.พ.4 กล่าวรายงาน

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
10 resize 11 resize
12 resize 14 resize
15 resize 16 resize

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.