หลักการตรวจสอบแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน

Details

1 resize

สว.พ.4 โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักการตรวจสอบแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน ให้แก่เจ้าหน้าที่ สารวัตรเกษตร ในเขต สว.พ.4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในหลักวิชาการเกษตร การตรวจเพาะแปลงกล้าปาล์มน้ำมัน ตลอดจนการจัดการแปลงกล้าปาล์มน้ำมันที่ถูกต้อง โดยมีนายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สว.พ.4 แทน ผอ. สว.พ.4 ประธานพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 20-21 พ.ค. 2558 ณ. ห้องประชุม สว.พ.4

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.