โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

Details

1 resize

สว.พ.4 โดยนางนาตยา จันทร์ส่อง ผอ.กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สว.พ.4 และคณะแทน ผอ.สว.พ.4 ร่วมให้บริการวิชาการเกษตร ให้แก่เกษตรกร ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2558 ณ. สนามที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมี นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.