หลักสูตรการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช

Details

1 resize

     สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อถ่ายโอนภาระกิจการตรวจประเมินแหละผลิต GAP พืชฯ ให้กับบุคคลภายนอก จำนวน 56 คน วันที่ 8 - 12 มิ.ย. 58 ณ. ห้องประชุม สว.พ.4

1 resize  2 resize 
3 resize  4 resize 
5 resize  6 resize 
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.