การเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน

Details

1 resize

      สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจประเมินการผลิตพืชอินทรีย์ให้กับเจ้าหน้าที่ในเขต สว.พ.1-8 จำนวน 48 คน ในวันที่ 15-17 มิ.ย. 58 ณ. ห้องประชุม สว.พ.4 โดยมี ดร.อุดม คำชา ผอ.สว.พ.4 เป็นประธานพิธีฯ

1 resize  2 resize 
3 resize  4 resize 
5 resize  6 resize 
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.