การผลิตหอมแดงคุณภาพ

Details

1 resize

     สว.พ.4 โดย ดร.อุดม  คำชา ผอ.สว.พ.4 และคณะร่วมพิธีเปิดงาน ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ยโสธร (หอมแดง) ในกิจกรรมไถกลบปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด ณ บ้านแข้ ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร โดยมี นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดงานฯ จากนั้น ผอ.สว.พ.4 ให้ สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว ในเรื่องการผลิตพืชแปลง ใหญ่ (หอมแดง) และโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ที่เกษตรกร จะได้รับ และ น.ส.พเยาว์  พรหมพันธ์ใจ ผอ.กลุ่มวิชาการ สว.พ.4 ให้สัมภาษณ์ เรื่องการผลิตหอมแดงคุณภาพ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.