สว.พ.4 จัดประชุมสัมมนาเรื่อง การตรวจสอบและควบคุมปัจจัยการผลิตให้ได้มาตรฐาน

Details

1 resize

      สว.พ.4 ร่วมกับ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร จัดประชุมสัมมนาเรื่อง การตรวจสอบและควบคุมปัจจัยการผลิตให้ได้มาตรฐาน ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว สหกรณ์การเกษตร จำกัด และ ผู้ประกอบการร้านค้าฯ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 200 ราย ในวันที่ 20 ส.ค.2558 ณ ห้องประชุม โรงแรมเฮอมิเทจ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดย มีนายจักรพรรดิ วุ้นสีแซง ผอ.ศวพ นครราชสีมา แทน ผอ.สว.พ.4 เป็นประธานพิธีเปิดฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.