สว.พ.4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

Details

1 resize

     ดร.อุดม คำชา ผอ.สว.พ.4 เป็นเจ้าภาพสถานที่และยินดีต้อนรับ นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือน สว.พ.4 และใช้ห้องประชุม สว.พ.4 จัด ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ในครั้งนี้ โดยมี นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize

 

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.