นายกรัฐมณตรีตรวจราชการ จ.อุบลราชธานี

Details

1 resize

     เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 58 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่บ้านยางกระเดา ม.10 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลฯ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมของหน่วยงาน สว.พ.4/ศวร อบ. ในเรื่องระบบการปลูกพืชทางเลือก คือ การปลูกถั่วลิสงหลังนา และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา เพื่อลดการใช้น้ำในฤดูแล้ง ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมนิทรรศการ และมีเกษตรกรต้นแบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาเป็นผู้อธิบายให้ข้อมูลแก่ท่าน นายยกรัฐมนตรี

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.