อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมเยือน สว.พ.4

Details

1 resize

     วันที่ 12 พ.ย. 2558 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมเยือน สว.พ.4 พร้อมมอบนโยบายแก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สว.พ.3 สว.พ.4 พร้อมได้ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกและร่วมรับประทานอาหารเย็น  

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.