สว.พ.4 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง

Details

1 resize

      สว.พ.4 โดยนางรุ่งทิพย์ วุฒิคัมภีร์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ แทน ผอ.สว.พ.4 และคณะเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เพื่อถวายสักการะและจงรักภักดี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ ประธานในพิธีฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.