สว.พ.4 ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

Details

1 resize

      เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔  และศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการวิชาการเกษตรให้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ  ณ เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพิศุทธิ์  บุษยพรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธาน  พิธีเปิดฯ  มี นายสมชัย  คล้ายทับทิม  นายอำเภอเขมราฐ  กล่าวต้อนรับในนามชาวอำเภอเขมราฐ  มีนายอาคม  ศรีประภาพงศ์  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวรายงาน  มีคณะทำงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ และคณะทำงานศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี เข้าร่วมงาน  ให้บริการฯ ในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งนี้

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.