สว.พ.4 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงคุณภาพสู่ตลาดสากล

Details

1

     เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 59 สว.พ.4 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงคุณภาพสู่ตลาดสากล ภายใต้หัวข้อ "จากผลงานวิจัย สู่อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่ตลาดสากล" ณ แปลงการเกษตรบ้านหนองหมี ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายดิเรก  ตนพยอม  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประธานพิธีเปิดงานฯ มีนายสุริยา  บุตรจินดา นายอำเภอราษีไศล  กล่าวต้อนรับ ในนามชาว อ.ราษีไศล มี ดร.อุดม  คำชา ผอ.สว.พ.4 กล่าวรายงาน  หลังพิธีเปิดฯ พาคณะประธานฯ เยี่ยมชมแปลงหอมแดง  การจัดงานครั้งนี้ มีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี,องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี่ อ.ราษีไศล เข้าร่วมด้วย

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.