โครงการปลูกผักกลางนาทุ่งกุลายิ้มได้

Details

1

สว.พ.4 / ศวพ.ร้อยเอ็ด / บริษัทเทสโก้โลตัส ร่วมกับคณะสงฆ์วัดป่าทุ่งกุลาร้องไห้ และชาวบ้านโพนตูม ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด  ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกผักกลางนาทุ่งกุลายิ้มได้ ณ. พื้นที่วัดป่าทุ่งกุลาร้องไห้ และโครงการนี้  นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ๕ระพร้อมสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชม โครงการปลูกผักดังกล่าว ซึ่งมีชาวบ้าน พระสงฆ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ. วัดป่าทุ่งกุลาร้องไห้

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.