งานเสวนาผู้ปลูกข้าวโพด

Details

1 resize

     เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 59 สว.พ.4 ร่วมกับศูนย์พืชไร่นครสวรรค์และศูนย์โคเปียประจำประเทศไทย จัดงานเสวนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา พันธุ์นครสวรรค์ 3 ณ บ.เสาเล้า ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดฯ โดย นางอัมรา ไตรศิริ ผอ.ศวร.นครสวรรค์ แทน ผอ.สว.พ.4 จากนั้นแบ่งกลุ่มเข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ ขบวนการและเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา และสิ้นสุดที่ฐานด้านการตลาดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดจากบริษัทผู้รับซื้อ

2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.