สงกรานต์ สวพ.4 ประจำปี 2559

Details

1 resize

      สวพ.4 โดยการนำของ ดร.อุดม คำชา ผอ.สวพ.4 พร้อม ข้าราชการ พนักงาน จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี2559 ณ บ้าน สวพ.4 โดยมีกิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ รับประทานอาหารร่วมกัน และรดน้ำดำหัวขอพร ผู้อาวุโส และสนุกสนานร่วมกัน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.