สวพ.4 ร่วมจัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

Details

1 resize

      เมื่อวันที่ 28-29  เมษายน 2559 สวพ.ร่วมกับ ศวร.อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการวิชาการเกษตรให้กับเกษตรกร ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 3/2559  ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายคันฉัตร  ตันเสถียร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานพิธีเปิดฯ  มีนาย ทวี  มาสขาว  เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวรายงาน  จากนั้นประธานฯ เข้าเยี่ยมชมคลินิกพืช มีนางนาตยา  จันทร์ส่อง ผอ.กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชฯ สวพ.4 แทนผอ.สวพ.4 ร่วมกับนายจำลอง กกรัมย์  ผอ.ศวร.อุบลฯได้ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมนิทรรศการ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.