อบรมผู้ควบคุมการขายฯ รุ่น 3

Details

1 resize

       สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร (รุ่นที่ 3 ) ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าฯ ทั้งรายเก่า - รายใหม่ ในวันที่ 17 - 19 พ.ค. 59 ณ. โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดโดยมี นายบุญชู สายธนู ผอ.ศวพ.รอ. แทน ผอ.สว.พ.4 เป็นประธานพิธีเปิดฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.