สว.พ.4 จัดงานมัน 3 ดี

Details

1 resize

      สว.พ.4 ร่วม สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4 ร่วม สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลฯ และ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด จัดงานประชารัฐ พัฒนาชาวไร่มันฯ ขยันแบบอุบลโมเดลภายใต้แนวคิด “3ดี ดินดี รายได้ดี สุขภาพดี” ในวันที่ 26 พ.ค. 59  ณ สนามกีฬา กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ต.นาดี อ.นาดี จ.อุบลฯ ประธานพิธีเปิด โดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวต้อนรับ โดยนายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ กล่าวรายงานโดยนายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผจก.ใหญ่ กลุ่มบริษัทไบโอเอทานอล ในงานมีฐานเรียนรู้ องค์ประกอบในการผลิตมันสำปะหลัง ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต หรือ เรียกว่าอุบลโมเดล ในงานมีเกษตรกรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize
21 resize 22 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.