งานวันปิยะมหาราช

Details

1

     สวพ.4 นำโดยนายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์  รรก.แทน ผอ.สวพ.4 พร้อมคณะร่วมงานถวายพวงมาลาเนื่องในงานวันปิยะมหาราช เพื่อนน้อมลำลึกพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ณ. หน้าอนุสาวรีย์ ร.5 สนามศาลากลางหลังเก่า อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในพิธีฯ

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.