จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร2560

Details

1

     สวพ.4จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร (รุ่นที่ 1) ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ณ โรงแรมสบายโฮเท็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 22-23 พ.ย. 59 อบรมรายเก่าคือผู้อบรมมาแล้ว 5 ปี แล้วมาอบรมใหม่ โดยมีนายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ รรก.แทน ผอ.สวพ.4 เป็นประธานพิธีเปิดฯ วันที่ 24-25 พ.ย. 59 อบรมรายใหม่ คือผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน โดยมี นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.ศูนย์วิจัยฯ นครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดฯ

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.