งานเกษตรอินทรีย์ ยโสธร 59

Details

1 resize

      สว.พ.4 ร่วมกับ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ศวพ.ยโสธร ออกร้านจัดนิทรรศการในงานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธร ปี 2559 ระหว่างวันที่ 15-19 ธ.ค. 2559 ณ สนามศาลากลาง จังหวัดยโสธร พิธีเปิดฯ 15 ธ.ค. 59 โดย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมต.กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดฯ มีนายบุญธรรม สุขีเลิศเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด ยโสธร กล่าวรายงาน

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.