สวพ.4 ทำบุญปีใหม่ 2560 และเลี้ยงส่ง ผอ.ประสิทธิ์ ไชยวัฒน์

Details

1 resize

 

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 60 สวพ.4 จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ บ้าน สวพ.4 พร้อมกันนั้น ได้เลี้ยงส่งแสดงความยินดีให้กับ นายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผอ.กลุ่มประสานฯ สวพ.4 ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ เป็น ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง ขอแสดงยินดีด้วยครับ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.