อบรมผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560

Details

1 resize

     สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร (รุ่นที่ 2) ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าฯ วันที่ 31 ม.ค. – 3 ก.พ. 60 ณ โรงแรมเพชรการ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 31 ม.ค. – 1ก.พ. 60 เป็นการอบรมรายเก่า โดย มี น.ส.พเยาว์ พรหมพันธุ์ใจ รรก.แทน ผอ.สว.พ.4 เป็นประธานพิธีเปิดฯ และ วันที่ที่ 2-3 ก.พ. 60 เป็นการฝึกอบรมรายใหม่ โดยมีนายบุญชู สายธนู ผอ.ศวพ.รอ เป็นประธานพิธีเปิดฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize
21 resize 22 resize
23 resize 24 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.