งานเกษตรอิสานใต้ ประจำปี 2560

Details

1 resize

     สว.พ.4 ศวร.อบ ศวส.ศก ในนามกรมวิชาการเกษตร ออกร้านจัดซุ้มนิทรรศการ ในงานเกษตรอีสานใต้ ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อสานต่อเกษตรพอเพียงณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3 – 12 ก.พ. 60 พิธีเปิด วันที่ 3 ก.พ. 60 โดยนายอำนวย ปติเส ที่ปรึกษา รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.