สว.พ.4 และคณะ ออกตรวจติดตามโครงการปลูกถั่วลิสงหลังนา

Details

1 resize

     น.ส.พเยาว์ พรหมพันธุ์ใจ ผอ.กลุ่มวิชาการ สว.พ.4 และคณะ ออกตรวจติดตามโครงการปลูกถั่วลิสงหลังนา เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาเวียง ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2560 

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.