แถลงผลงานทางวิชาการประจำปี 2560

Details

1 resize

     สวพ.3 สวพ.4 รวมเป็นหนึ่งประสานจัดประชุมแถลงผลงานทางวิชาการประจำปี 2560 ณ โรงแรมรอยัลพลาคลิฟบีช อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานพิธีเปิดฯ นายนิรันทร์  สุขจันทร์ ผอ.สวพ.3 "ผลงานวิจัย ขับเคลื่อนนโยบาย สู่เกษตรไทยยั่งยืน

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize
21 resize 20 resize
21 resize 22 resize
23 resize 24 resize
25 resize 26 resize
27 resize 28 resize
29 resize 30 resize
31 resize 32 resize
33 resize 34 resize
35 resize 36 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.