ออกปฏิบัติงานตรวจคุณภาพสินค้า

Details

1 resize

นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สว.พ.4 และคณะร่วมบูรณาการกับคณะผู้บริหาร สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี สนง.ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานตรวจคุณภาพสินค้า พืช ประมง ปศุสัตว์ ตามนโยบายเฝ้าระวังความปลอดภัยช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ กรมวิชาการเกษตร ในการเก็บตัวอย่างพืช ประมง ปศุสัตว์ เพื่อวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนและหาทางแก้ไขต่อไป ณ. ตลาดสดเทศบาลวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2560

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.