สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3

Details

1 resize

     สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 1-2 พ.ค. 2560 อบรมผู้ประกอบการร้านค้าฯ(รายเก่า) วันที่ 3-4 พ.ค. 2560 อบรมผู้ประกอบการร้านค้าฯ(รายใหม่) ณ โรงแรมกิจตรงวีลรีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยประธานพิธีเปิดฯ นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สว.พ.4 ทั้ง 2 รุ่น

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.