สว.พ.4 แสดงความยินดีย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.ศวพ.เครือข่าย

Details

1 resize

     รอบรั้ว สว.พ.4 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.60 สว.พ.4 นำโดย นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สว.พ.4 มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีกับนายจิระ อะสุรินทร์ ผอ.ศวพ.มค ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ศวพ.นม,นายสุชาติ คำอ่อน ผอ.ศวพ.อจ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.ศวพ.มค,นางสาวพเยาว์ พรหมพันธุ์ใจ ผอ.กวช สว.พ.4 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.ศวพ.อจ นายสมหวัง ประเสริฐโส นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ศวส.ศก ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารจัดการพื้นที่ สว.พ.4 

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.